Υπηρεσίες

Κατασκευές-Εγκαταστάσεις

Οι μηχανικοί της Eco-Construction αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, την κατασκευή κτιριακών έργων και την οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική ή υδραυλική εγκατάσταση απαιτείται σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Όλες οι κατασκευές – εγκαταστάσεις εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές. Σε συνεργασία με το έμπειρο συνεργείο μας, έχοντας πολύ καλή γνώση της αγοράς υλικών και λαμβάνοντας υπόψη ...

Μελέτες-Επιβλέψεις

Η ομάδα των μηχανικών της Eco-Construction αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους μελέτης όπως αρχιτεκτονική, στατική, μελέτη θερμομόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού, τοπογραφική, κτλ προκειμένου να υποστηρίξει οποιαδήποτε αδειοδοτική διαδικασία απαιτείται, ανάλογα με το έργο που θέλετε να κατασκευάσετε. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φακέλου για έκδοση οικοδομικών αδειών σε κτίρια κατοικιών ή βιομηχανικών κτιρίων, έκδοση αδειών λειτουργίας σε χώρους διαφόρων χρήσεων, έκδοση ...

Επισκευές-Ανακαινίσεις

Η ομάδα αναλαμβάνει πάσης φύσεως επισκευές οικοδομικών κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται είτε λόγω φθοράς με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω διαφόρων αστοχιών-κακοτεχνιών ή και εξωγενών καταστροφικών παραγόντων, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις κλπ. Προσφέρουμε στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και εφαρμογής. Ειδικότερα στις αναστυλώσεις και στις επισκευές μεγάλης κλίμακα προσφέρουμε και ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου έτσι ώστε  να έχουμε το ...

Ενεργειακά Έργα

 Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό και ενδείκνυται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Τα οφέλη, εκτός από οικονομικά λόγω της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ, είναι: Ενεργειακά (εξοικονόμηση ...

Βιοκλιματικά Κτίρια

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Πράσινη Δόμηση Η Πράσινη Δόμηση ή Οικολογική Δόμηση είναι μια διαδικασία υλοποίησης οικοδομικών έργων που λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία ενός κτηρίου. Σκοπός της πράσινης δόμησης είναι: Η παροχή του καλύτερου δυνατού επιπέδου διαβίωσης για τους ...

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Η ομάδα των μηχανικών της Eco-Construction, με την μακροχρόνια εμπειρία της και σε συνεργασία με το έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης στην κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.   Στην Eco-Construction για κάθε έργο που μας αναθέτετε, αρχικά συζητάμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, στη συνέχεια σας κάνουμε τις δικές μας ...

Πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον¨

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», σας δίνει την ευκαιρία ν’ αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας, με παρεμβάσεις που μπορούν να σας εξασφαλίσουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και όφελος στον οικογενειακό προϋπολογισμό σας. Η ομάδα τις Eco-Construction αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς και υλοποιώντας τις εργασίες αναβάθμισης ...

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας. Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων ...

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Σύμφωνα με το νόμο 4178/13 για οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) απαιτείται βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητο, η οποία δεν θα μπορεί να χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο 4178/13, στους ιδιοκτήτες ακινήτων με εκκρεμότητες αυθαιρεσιών ...