Αιολικά

Ένα αιολικό σύστημα ενέργειας μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ή ηλεκτρική. Έτσι, τα αιολικά συστήματα εγκαθίστανται σε αγροκτήματα και περιοχές, όπου από τα κλιματολογικά τους δεδομένα φαίνεται να υπάρχει παρουσία έντονων ανέμων (μεγάλες ταχύτητες ανέμου).


en_er_3

Η ύπαρξη ανεμογεννητριών είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν προκαλεί προβλήματα παραγωγής ρύπων.

Η σωστή επιλογή της περιοχής για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του συστήματος και γι αυτό προαπαιτεί μελέτη των μετεορολογικών δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Οι μηχανικοί της Eco-Construction αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υποστήριξη καθ‘ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, της προμήθειας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της κατασκευής ενός αιολικού συστήματος, πραγματοποιώντας οικονομοτεχνική μελέτη και υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος.