Βιομάζα

Τα τελευταία χρόνια, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και οι αυξημένες προσδοκίες για “φτηνό” φυσικό αέριο που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων κάλυψης των θερμικών αναγκών μας.

biomaza1

Η ομάδα της Eco-Construction σας βοηθά να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας ή των επαγγελματικό σας χώρο, επιλέγοντας μεθόδους θέρμανσης οικονομικά συμφέρουσες για σας και φιλικές προς το περιβάλλον, ενισχύοντας τον οικολογικό χαρακτήρα των κατασκευών μας.

Συγκεκριμένα, η Eco-Construction αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ενεργειακά τζάκια, να μετατρέψει παραδοσιακά τζάκια σε ενεργειακά και να εγκαταστήσει λέβητες καύσης πέλλετ ή βιομάζας. Η διαδικασία ξεκινά με συζήτηση με τους πελάτες μας για τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν, στη συνέχεια μελετάμε τις επιλογές που έχουμε για τον εκάστοτε χώρο και σας προτείνουμε τις καλύτερες τεχνοοικονομικά λύσεις.

Η βιομάζα και γενικά τα βιοκαύσιμα τα τελευταία χρόνια, για περιβαλλοντικούς – οικονομικούς – κοινωνικούς λόγους, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος ως εναλλακτική καύσιμη ύλη για την παραγωγή ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα. Το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των βιομηχανιών έχει αυξηθεί δραματικά, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες τους σε αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας, οι οποίες θα περιορίζουν την εκπομπή ρυπογόνων ουσιών προς το περιβάλλον, όπως απαιτείται πλέον με αυστηρότητα από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

biomaza2

Οι μηχανικοί της Eco-Construction με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον συγκεκριμένο τομέα, υποστηρίζουν όλη την απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή μονάδων βιομάζας, σας βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση της βιομηχανίας σας, διατηρώντας ή βελτιώνοντας τον βαθμό απόδοσης της μονάδας σας και ελαχιστοποιώντας την εκπομπή των ρύπων, σε πλήρη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών οδηγιών που εφαρμόζονται και στη χώρα μας.

Επίσης, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε όλες τις εργασίες κατασκευής που απαιτούνται για μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.