Ηλιοθερμία

Ηλιοθερμία είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμική, μέσω ηλιοθερμικών συστημάτων, τα οποία εκμεταλλεύονται την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης αλλά και για την υποστήριξη του νερού θέρμανσης.

hliothermia

Ο βασικός εξοπλισμός ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι:

  • Οι ηλιακοί συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας ή κενού για εφαρμογές που απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες.

  • Οι ταμιευτήρες ηλιακής θέρμανσης για την αποθήκευση ζεστού νερού, η θερμοκρασία του οποίου αξιοποιείται όταν δεν έχουμε ηλιοφάνεια.

  • Οι ηλιακοί ελεγκτές μέσω των οποίων ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος.

Η ομάδα των μηχανικών της Eco-Construction αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή ηλιοθερμικών συστημάτων, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το ακίνητό σας και μειώνοντας το κόστος για την κάλυψη των θερμικών αναγκών σας.