Φωτοβολταϊκά

Οι μηχανικοί της EcoConstruction έχουν μεγάλη εμπειρία στην Αδειοδότηση – Μελέτη – Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και αναλαμβάνουν να σας παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες από το αρχικό έως το τελικό στάδιο της ηλέκτρισης του φωτοβολταϊκού σας από τη ΔΕΗ.

en_er_4

Οι μηχανικοί μας, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια κερδοφόρα επένδυση, σας προτείνουν την βέλτιστη οικονομοτεχνικά – ενεργειακά επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σας συστήματος, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι αντιστροφείς, οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες, κτλ.

Η διαδικασία κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει ως εξής:

  1. Κατόπιν επικοινωνίας με τους μηχανικούς μας, πραγματοποιείται αυτοψία στο χώρο που επιθυμείται να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό για να γίνει προμέτρηση του χώρου και να συλλεχθούν οι πληροφορίες που χρειάζονται για την αρχική αίτηση στη ΔΕΗ.

  2. Συμπληρώνεται ο φάκελος κατάθεσης στη ΔΕΗ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις, σχέδια, κτλ) για την χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης.

  1. Χορηγούνται οι όροι σύνδεσης, γίνεται αποδοχή των όρων σύνδεσης και στη συνέχεια βγαίνει η προσφορά σύνδεσης.

  2. Προχωράμε στην κατασκευή του Φωτοβολταικού Συστήματος.

  3. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, συμπληρώνεται ο φάκελος κατάθεσης στη ΔΕΗ για την ετοιμότητα της εγκατάστασης και για την ενεργοποίηση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού (αίτηση σύνδεσης, υπεύθυνες δηλώσεις, τελικά σχέδια, κτλ).

  4. Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού – Δοκιμές από τα συνεργεία της ΔΕΗ, παρουσία των μηχανικών μας.

en_er_5