Επισκευές-Ανακαινίσεις

Η ομάδα αναλαμβάνει πάσης φύσεως επισκευές οικοδομικών κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται είτε λόγω φθοράς με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω διαφόρων αστοχιών-κακοτεχνιών ή και εξωγενών καταστροφικών παραγόντων, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις κλπ.

Προσφέρουμε στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και εφαρμογής. Ειδικότερα στις αναστυλώσεις και στις επισκευές μεγάλης κλίμακα προσφέρουμε και ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου έτσι ώστε  να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαθέτουμε εμπειρία και σύγχρονα υπολογιστικά μέσα για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Εάν πάλι αποφασίσετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας ή το κτίριο της επιχείρησή σας μερικώς ή ολικώς, είμαστε στην διάθεση σας.

Με μια επίσκεψη στον χώρο σας, χωρίς κόστος για σας, θα προσδιορίσουμε από κοινού παράγοντες όπως:

  • Απαιτούμενες αλλαγές – διαρρυθμίσεις για καλύτερη λειτουργικότητα.
  • Μορφή αισθητικών γραμμών.
  • Σύγχρονες ανάγκες.
  • Ανάγκες προσαρμοσμένες στις προσδοκίες του πελάτη.
  • Συνδυασμοί ανακαίνισης – διακόσμησης.
  • Φωτορεαλιστικές απεικονήσεις.
  • Αρχιτεκτονικές προτάσεις εσωτερικού χώρου κ.α.

Ολα τα παραπάνω μέσα στα πλαίσια του επιθυμητού κόστους και διατιθεμένου χρόνου. Εαν το σπίτι κατοικείται θα επιλεγούν τεχνικές και επιμέρους συντονισμός για την κατά το δυνατόν μικρότερη ενόχληση και επιβάρυνση.