Κατασκευές-Εγκαταστάσεις

Οι μηχανικοί της Eco-Construction αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, την κατασκευή κτιριακών έργων και την οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική ή υδραυλική εγκατάσταση απαιτείται σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Όλες οι κατασκευές – εγκαταστάσεις εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές.

Σε συνεργασία με το έμπειρο συνεργείο μας, έχοντας πολύ καλή γνώση της αγοράς υλικών και λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, σας δίνουμε τις τεχνικά καλύτερες και οικονομικά συμφέρουσες κατασκευαστικές προτάσεις, παραδίδοντάς σας το εκάστοτε έργο “με το κλειδί στο χέρι”.

kat_egkat