Μελέτες-Επιβλέψεις

Η ομάδα των μηχανικών της Eco-Construction αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους μελέτης όπως αρχιτεκτονική, στατική, μελέτη θερμομόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού, τοπογραφική, κτλ προκειμένου να υποστηρίξει οποιαδήποτε αδειοδοτική διαδικασία απαιτείται, ανάλογα με το έργο που θέλετε να κατασκευάσετε.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φακέλου για έκδοση οικοδομικών αδειών σε κτίρια κατοικιών ή βιομηχανικών κτιρίων, έκδοση αδειών λειτουργίας σε χώρους διαφόρων χρήσεων, έκδοση αδειών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και έκδοση τοπογραφικών σύμφωνα με το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87).

Επίσης, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα, συνέπεια και χρονικό προγραμματισμό την επίβλεψη οποιασδήποτε οικοδομικής, ηλεκτρομηχανολογικής ή υδραυλικής κατασκευής, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

meletes