Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4178/13 για οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) απαιτείται βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητο, η οποία δεν θα μπορεί να χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες.

Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο 4178/13, στους ιδιοκτήτες ακινήτων με εκκρεμότητες αυθαιρεσιών ή σε ιδιοκτήτες εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετων κτισμάτων δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν σε ρύθμιση – τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους.

Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο που θα προκύπτει από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα είναι μικρότερο από αυτό που θα επιβάλλεται σε δειγματολειπτικούς ελέγχους των Τοπικών Υπηρεσιών Δόμησης σε περίπτωση εντοπισμού αυθαιρεσιών.

aythereta

Οι μηχανικοί της EcoConstruction έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ περί ρύθμισης αυθαιρέτων και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων των ακινήτων σας.

Η διαδικασία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων έχει ως εξής:

  1. Απευθύνεστε σε ένα μηχανικό μας, ο οποίος στη συνέχεια πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο του ακινήτου σας, για να συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαιρέτων και τον υπολογισμό του “προσωρινού προστίμου”.

  2. Ο μηχανικός μας συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν μοναδικό αριθμό του αιθαίρετου , εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

  3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε Τράπεζα της επιλογής του (και μέσω web banking). Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  1. Οι μηχανικοί της Eco-Construction συγκεντρώνουν ή συντάσσουν τα απαιτούμενα σχέδια ή άλλα στοιχεία, βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός του τελικού προστίμου και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

  2. Ο μηχανικός μας υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ”. Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.