Έργα

  • Ηλιοθερμία σε Οικία

    Εγκατάσταση Ηλιοθερμικού Συστήματος για θέρμανση τετραόροφης πολυκατοικίας στο Περιστέρι.

  • Ηλιοθερμία σε Water Sport Club στην Λούτσα Αττικής

    Εγκατάσταση Ηλιοθερμικού Συστήματος για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης σε Water Sport Club στην Λούτσα Αττικής

Διάφορα Έργα

Κτίριο Γραφείων και Βιομηχανική Μονάδα στην Αττική

Κτίριο Γραφείων και Βιομηχανική Μονάδα στην Αττική

Οικία στο Περιστέρι

Θερμομόνωση πιλωτής σε οικία στο Περιστέρι, Αττικής.

Οικία στην Ανάβυσσο

Αρχιτεκτονική μελέτη μονοκατοικίας στην Ανάβυσσο Αττικής.

Βιομηχανική Μονάδα στον Ασπρόπυργο Αττικής

Εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης. Εγκατάσταση πυρόσβεσης. Εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης.