Έργα

Βιομηχανία Χημικών Προϊόντων

Εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού παραγωγής χημικών προϊόντων.

 DSC01142DSC01143DSC01139 DSC01140DSC01144 DSC01145 DSC01151