Έργα

Οικία στην Καλλιθέα

Εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους (τοιχοποιίας), οικίας στην Καλλιθέα Αττικής.

0019 0027 0029 0030